Rengöring av dammsugare kan göra luftkanaler fläckfria!

Vakuumtruckar har ett brett användningsområde inom många branscher och är förmodligen mest förknippade med rengöring av avlopp och septiktankar. Det finns en annan användning för detta extraktionsfordon som blir mer känt och det är rengöring av luftkanalsystem. Nedan följer en del grundläggande information om denna lastbil och dess användning för att göra hemmet och arbetsmiljön friskare.

Information om luftkanalsystem

De flesta hem är utrustade med luftkanalsystem som möjliggör cirkulation av uppvärmd och kyld luft. Det hela är en del av ett energieffektivt hem- och arbetsmiljö och modern design har skapat ett mycket större “förseglat” klimat än vad som tidigare var möjligt. Studier har visat att atmosfären i en byggnad är 4 till 7 gånger högre i föroreningar än den utanför en byggnad. Ändå tillbringar de flesta cirka 80 till 90 procent av sin tid i byggnader. Som ett resultat ökar risken för andningsbesvär för både unga och gamla.

Under en tidsperiod kan luftkanaler bli en arsenal av partiklar och material som är farliga för människors hälsa. Dessa partiklar kan inkludera pollen, musavfall, djurskal, dammkvalster, svamp, bakterier, isolering, etc. Överraskande nog kan andra material också hittas inuti luftkanalsystemet såsom burkar, popflaskor, leksaker, verktyg, papper och annat skräp som ytterligare hindrar systemets funktion.

En dåligt underhållen luftkanal tvingar alla dessa möjliga föroreningar in i byggnaden och inhaleras varje gång någon tar andan inuti denna struktur. För att säkerställa att den inre atmosfären som inhaleras är ren; Kanalsystemet bör rengöras och underhållas regelbundet.

Information om dammsugare

Vakuumbilar består av en kraftfull sugmotor och en stor container monterad på ett lastbilschassi. Den vanligaste användningen av denna mångsidiga utrustning är för rengöring av septiktankar samt för kommunala avfallshanteringsflottor för gatustädning och avloppsunderhåll för att nämna några av de många uppgifter detta fordon kan utföra.

Dessa fordon klassificeras baserat på följande faktorer: typ av material som ska extraheras; vikt; kapacitet; och andra föremål. Extraktionssystemet kan drivas antingen från fordonets motor PTO (kraftuttag) eller från en dedikerad motor.

Rengöring av luftkanalsystemet

Vakuumbilar har använts av företag som erbjuder sina tjänster för att dammsuga bostads- och kommersiella luftkanalsystem. Utrustningen består av ett specialbyggt kraftfullt utsugssystem som tar bort allt som finns inne i luftkanalerna. Användning av ett kommersiellt kraftfullt truckbaserat rengöringsarrangemang möjliggör mer effektivt och effektivt avlägsnande av skräp och partiklar från ledningarna som transporterar den uppvärmda och kylda luften. Denna åtgärd eliminerar farligt material och partiklar som är farliga för människors hälsa.

Det första steget är att ett företag som utför sådant arbete skickar en kvalificerad och utbildad tekniker för att komma åt huvudkanalsystemet för rengöring. Efter avslutad rengöringsuppgift kommer företaget att göra en slutkontroll för att säkerställa att hela luftkanalsystemet är ordentligt förseglat. De kan också dammsuga ugnen, spolarna och fläktarna för att avlägsna byggd smuts som minskar korrekt prestanda. Detta ensamma kan minska värme- och kylkostnaderna!

Försök inte attackera smuts i dessa rör som ett DIY-projekt. Använd istället ett företag som kan göra ett mycket mer komplett rengöringsjobb med det kraftfulla utsugningsfordonet som kallas vakuumbilen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *