DUI Lastbilolyckor

DUI Lastbilolyckor

Lastbilsförare spenderar timmar på timmar på vägen. Det är inte ett enkelt jobb, så de kompenseras väl för sitt arbete. Att köra en lastbil innehåller oerhört mycket ansvar och medvetenhet på vägen. På grund av lastbilens storlek kan försumlig körning som orsakar en olycka få allvarliga konsekvenser. En orsak till lastbilsolyckor till följd av oaktsam förare är en lastbilschaufför som kör sitt fordon under påverkan av droger eller alkohol. Skador som drabbats av en DUI-truckolycka kan vara dödliga. Därför är sådan aktivitet oacceptabel och bör bestraffas hårt och förhindras till varje pris.

Farorna med DUI

Att köra under påverkan kommer att påverka många aspekter av en persons förmåga att korrekt köra en kommersiell lastbil. Det försämrar dom. Det saktar ner reaktionstiden, vilket får en berusad förare att fördröjas något i sin hastighet eller andra snabba manövrer som behövs för att förhindra en olycka. Balans och syn försämras också. Dessa effekter av att köra under påverkan ökar avsevärt risken för att en lastbil orsakar en olycka.

När en polis eller advokat utreder en olycka kan han eller hon undersöka om olyckan orsakades av förarens användning av droger eller alkohol. Andningsapparater kommer att användas på dem som misstänks ha druckit och kört och blodprov kan utföras på dem som misstänks för droganvändning.

Lastbilar är en viktig del av vår ekonomi. Många gods transporteras på lastbilar. På grund av denna nödvändighet får lastbilsförare löner som återspeglar deras betydelse. Därför är det särskilt oacceptabelt att köra under påverkan. De som väljer att agera hänsynslöst och med respekt för andras säkerhet kan hållas ansvariga för de skador de orsakat andra oskyldiga bilister.

Hur man undviker en lastbilolycka

Vi lever i en skrämmande tidsålder av modernism där de flesta av oss har råd med en bil, vilket innebär att vi har fler bilar på vägen som orsakar trängsel och olyckor. Modernismen har fört med sig fler företag och följaktligen finns det också fler lastbilar på våra vägar. Kollisioner mellan bilar och lastbilar inträffar så ofta men hur kan vi undvika dem?

Först och främst måste vi öva på säkerhet när vi kör. Detta innehåller många element.

Var uppmärksam när du kör.

Var medveten om att du kör med andra trafikanter och fotgängare. Titta runt på föremål som kan vara ett hinder för dig och undvik det. Använd inte din mobiltelefon när du kör eller applicera smink när du kör. Detta distraherar dig. På ett ögonblick kan en lastbil köra framför dig, och det kan vara för sent för dig att stanna i tid.

Kör inte medan du är trött.

Låt någon annan köra om du är trött. Ett bättre alternativ skulle vara att stanna där du är. Om du är hos en väns hus för en braai eller en fest, är det bäst att fråga dem om du kan sova över för natten istället för att köra medan du är trött. Trötthet kan avsevärt försämra din körförmåga.

Kör inte när du är full.

Vi borde alla veta det nu. Rattfylleri är det värsta du kan göra. Det är olagligt och rattfylleri har orsakat många dödsolyckor. Förarens bedömning försämras eftersom de inte fungerar med sin fulla kapacitet. Deras sinnen är svagare, deras reaktionshastighet är långsammare och deras syn syn försämras av alkoholen. Dessa faktorer är inte en bra kombination för drift av ett fordon.

Service på din bil eller lastbil.

Det här är den förnuftiga saken att göra. Underhåll din bil eller lastbil regelbundet. Hoppa inte över en tjänst eftersom det kan vara besvärligt för dig. Din bil eller lastbil kan kräva oljebyte, vattenpåfyllning, däckbyte eller en bil- eller lastbilsdel fixad. Om du inte servar det vet du inte det och den felaktiga delen kan orsaka en olycka.

Kontrollera lastbilens delar.

Om du är lastbilschaufför är det bra att vara flitig och göra en stickprovskontroll innan du kör nästa last. Kontrollera att det inte finns några udda ljud eller delar som hänger löst. Detta kan rädda ditt liv.

Kontrollera släpanslutningen.

En lastbil som har en släpvagn ansluten måste se till att släpvagnen är säkert ansluten till trucken. Om släpvagnen kopplas bort medan du kör i trafik kan det ha förödande effekter.

TSE Big Max cc tillverkar ett antal produkter som släpaxlar och släpupphängningar. Vår verkstadsverkstad tillverkar även skräddarsydda komponenter relaterade till släpindustrin.

Vi kan förse dig med följande:

Alla släpreservdelar och utrustning, JOST-utrustning, Elektrisk utrustning, Säkerhets- och lastutrustning och Alla släptillbehör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *